Přeskočit na hlavní obsah

Psycholog

Vážené čtenářstvo,

Dnes vám popíšu jednu z procedur, která je nutnou a mnohdy několikrát opakovanou součástí procesu změny pohlaví, a to je vyšetření a následné kontroly u psychologa. Je to běžná, minimálně jednou, ale pro některé i dvakrát opakovaná kontrola, která po většinou nezabere více než hodinu a pokud jde vše bez komplikací, jde do jisté míry o formalitu.

Především bych ráda řekla, že budu popisovat svoje zkušenost, a nikoliv zkušenosti všech trans* lidí.

Tak tedy, k psychologovi se poprvé dostanete poměrně brzo, je to totiž právě on, kdo oficiálně dle práva potvrzuje diagnózu transsexuality. A tudíž je jakýmsi klíčem k ke všemu ostatnímu, jako jsou hormony či pokud chcete, jakákoliv operace, a tudíž v českém kontextu i úřední změna pohlaví.
(S tímto konceptem nesouhlasím, ale operuji s tím, co tu v ČR máme.)

Vyšetření obvykle je rozděleno do několika fází, za prvé stručně shrnete váš problém, a pan doktor se vás bude doptávat na různé otázky, ohledně sexuálních preferencí a vaší minulosti s psychickými problémy, pokud nějaké jsou.  Některé otázky jsou poměrně osobní a nemyslím si , že jsou tolik k nutné položení, ale dá se to dle mého názoru přežít.

Následuje několik praktických vyšetření asi nejzajímavější z nich je IQ test, který nápadně připomíná ten, který dostanete v Menze, takže pokud nemáte na IQ test z menzy, tady ho dostanete zadarmo (a v mém případě to bylo docela přesné). Tento test se dělá z důvodu, že velmi nízké IQ by mohlo člověku znemožnit udělat kvalifikované rozhodnutí.

Dalším zajímavým testem je bezpochyby test pohlaví. Nevím, jaké přesně je odůvodnění tohoto testu, ale v podstatě jde o to nakreslit dvě postavy. A ta druhá má být opačného pohlaví. Já mám těžkou dysgrafii, a tak jsem vždy nakreslila něco, co bylo naprosto nepochopitelné. Ale evidentně to stačilo, myslím, že se pan doktor alespoň pobavil.

Dalším vyšetřením jsou vyšetření psychologická, jde zde v podstatě jen určit o to, zda je člověk psychicky v pořádku (že jeho psychický stav změnu pohlaví neblokuje) a zda to souhlasí s tím, co uvedl v předchozích testech. Během případného kontrolního vyšetření před hormony už probíhá jen osobní pohovor a zpráva je vypracována ihned. Celé to trvá maximálně 30 minut, jedná se pouze v případě podezření na emoční nestabilitu.

Poslední vyšetření před komisí je mimo IQ testu v podstatě kopie prvního vyšetření, cílem je zjistit zda se situace nezhoršila, ale v důsledku hormonů naopak zlepšila. Pokud to tak je, není překážky k doporučení ke komisi, která pak rozhoduje o konečném připuštení k operaci.

A to je vše, je to sice docela nálož pro většinu lidí, nicméně pokud má člověk odhodlání, tak se to dá zvládnout.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak jsem byla vyštípána ze střední školy?

Vážené čtenářstvo,

možná si někteří z vás pamatují na to, jak jsem zmiňovala, že důvod mého nástupu do prvního ročníku v 18 letech byla šikana na předchozí škole a nepřijetí od spolužáků.  Není to úplný a dokonalý obrázek, věcí tam bylo daleko více a nakonec to eskalovalo do neuvěřitelných rozměrů. Pojďme se tedy vrátit do roku 2016 do 1. září na Prosecké výšiny, kde můj příběh začal.
Chci vás varovat, že se jedná o mimořádně toxický článek.
Prvního září 2016 jsem šla na SSŠVT, prázdniny byly krásné a já se velmi těšila na školu, střední školu pro ajťáky, můj tehdejší sen. Opět jsem byla ochotná dát 9 let šikany za sebe a jít s čistým vědomím dál. Velice jsem doufala, že dostanu rozumnou a hodnou třídu a že si konečně ty 4 roky užiji.

Na základce jsem si zažila vše od kyberšikany přes fyzickou šikanu po pronásledování či psychický nátlak. Byla jsem z toho nešťastná a upadla jsem do závislosti na počítačových hrách. Neměla jsem kvůli šikaně moc kamarádů, protože jsem se kvůli bolesti mu…

Jak jsem se dostala z RIAPSU do Bohnic.

Vážené čtenářstvo
Jak jsem slíbila na své facebookové stránce, popovídáme si o tom, jak jsem se dostala z hospitalizace v krizovém centru RIAPS do Bohnic na akutní oddělení 26. Jak se stalo, že jsem i přes veškerou motivaci a podporu ze strany kamarádů opět skončila v psychiatrické léčebně.
Už jsem se svěřila na svém blogu s tím, že mám hraniční poruchu osobnosti. Nuže v RIAPSU mi tato diagnóza byla dána oficiálně, ona obávána F 63.0 Emočně nestabilní porucha osobnosti hraničního typu.
Když jsem toto zmínila minule, objevily se tu názory, že nemohu mít poruchu osobnosti, protože jsem trans, anebo že nemohu být trans a neměla by mi mít povolena tranzice, když mám poruchu osobnosti, toto bych ráda označila za mýtus, protože transsexualita je na rozdíl od hraniční poruchy osobnosti vrozená, zatímco HPO vzniká v období kolem tří let.
Lidé s HPO mají většinou od narození sklony k většímu emočnímu cítění a tudíž jsou na emoce a obecně na prožívání citlivější, tam kde však dochází k problému, je…

Sexuální orientace v tranzici.

Vážené čtenářstvo
Problematika sexuální orientace v tranzici je důležitá, je to totiž sice něco, co vědecky s genderovou identitou vůbec nesouvisí, avšak často bývá předmětem diskuzí a je důležité i pro samotné trans lidi, není tajemstvím, že trans člověk má často dva coming outy, jeden se sexuální orientací a druhý s genderovou. 
V mém konkrétním případě však tento fakt pravdivý nebyl, já jsem vždy byla na holky a byla jsem do některých z nich opravdu hodně platonicky zamilovaná, nikdy jsem nechtěla sex, ale holky se mi vzhledem líbily jako kdybych v tomto hledisku byla úplně normální. Odpor k mužskému těluSamozřejmě nevím, zda můj odpor k mužskému pohlaví byl částečně poháněn šikanou, kterou jsem si prošla hlavně od chlapců a pravděpodobně to tak je, pozoruji to zejména na veřejnosti, kde se snažím mužskému pohlaví vyhýbat, jako bych se intuitivně bála že mi ublíží, protože to tak bylo vždycky. Není pravdou, že bych nedokázala mít vztah s muži. S tímhle mi hodně pomohla Česká pirátská…